Sončna elektrarna za samooskrbo

Samooskrba z električno energijo je danes dostopna vsakomur, ki se za njo odloči, saj si s pomočjo nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov vsak lahko postavi lastno sončno elektrarno.

Kaj je samooskrba s sončno energijo?

Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije s sončno elektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo objekta in s katero pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena je gospodinjskim in poslovnim odjemalcem, pri čemer je največja navidezna moč, ki je lahko oddana v omrežje prek merilnega mesta, na katerega notranjo inštalacijo stavbe je priključena sončna elektrarna, 0,8 x priključna moč.

Kako deluje sistem samooskrbe s sončno energijo?

Sistem samooskrbe v skladu z državno Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manjki pa se uravnavajo preko omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko domača sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje in obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), pa prejmete električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, t.j. konec koledarskega leta. Zato je načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam po energiji, ključno!

Sončna elektrarna je sestavljena iz PV modulov, ki svetlobno energijo sončnega obsevanja s pomočjo fotoefekta neposredno pretvorijo v enosmerno električno napetost in tok.

Omrežni razsmerniki pretvorijo enosmerno napetost in tok v izmenične vrednosti ter opravijo sinhronizacijo z javnim NN električnim omrežjem.

Shema sončne elektrarne priključene na javno električno omrežje - gre-tech.com

Možnosti montaže sončne elektrarne so številne. Sončno elektrarno lahko postavimo na strehe stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih objektov, na lope, garaže, na nadstrešek za avtomobile, fotonapetostne sledilnike, skratka možnosti so neomejene.

Sončna elektrarna za samooskrbo na Tolminskem - gre-tech.com

Vgrajena naprava za samooskrbo na strehi gospodarskega objekta na Tolminskem.
Preberi več

Sončna elektrarna za samooskrbo na Kobariškem - gre-tech.com

Sončna elektrarna za samooskrbo na Kobariškem.
Preberi več

Sončna elektrarna za samooskrbo na Cerkljanskem - gre-tech.com

Sončna elektrarna za samooskrbo na Cerkljanskem.
Preberi več

Sončna elektrarna za samooskrbo na Kobariškem - gre-tech.com

Vgrajena sončna elektrarna na lopi za stroje in nadstrešku na Kobariškem.

Vas naše storitve in dejavnosti zanimajo?

Ne najdete željene dejavnosti? Imate vprašanje? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Povpraševanje