Stanje na področju fotovoltaike v letu 2020

V letu 2020 se je nadaljevala rast majhnih sončnih elektrarn (SE) za samooskrbo. V Sloveniji je bilo na novo postavljenih 3947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60% več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80% več.

Poleg tega je bilo lani postavljenih in na električno omrežje priklopljenih 14 sončnih elektrarn, ki so uspele na razpisu Agencije za energijo RS (AGEN) in so vključene v sistem odkupnih cen. Njihova skupna moč znaša 3.2 MW. V lanskem letu je bil uspešno zaključen en razpis za projekte proizvodnih elektrarn na obnovljive vire energije (OVE) za vstop v podporno shemo, na katerem so izbrali 37 projektov na OVE. Med njimi je bilo 25 projektov sončnih elektrarn v skupni moči 10 MW.

Število novih sončnih elektrarn v letu 2020 3691
Skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 2020 58,3 MW
Število vseh sončnih elektrarn 11990
Skupna moč vseh sončnih elektrarn 371,6 MW
Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn 289,5 GWh
Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn (brez hrvaškega deleža NEK) 1,8% (2,2%)
Delež fotovoltaike med obnovljivimi viri energije 65,6%
Letni prihranek emisij COpri proizvodnji električne energije 70 kt CO2-eq
Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji 200-300
Število podjetij >30
Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji >30
Letni promet > 100 mio. €
Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave 0,1 - 10%

 

Galerija fotografij

Vir: Pregled_fotovoltaicnega_trga_v_Sloveniji_2020.pdf (uni-lj.si)  - gre-tech.com

Vas naše storitve in dejavnosti zanimajo?

Ne najdete željene dejavnosti? Imate vprašanje? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Povpraševanje